Điện cực máy hàn cáp quang Fitel S178

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Măng xông quang 8 sợi

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bút soi sợi quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao cắt sợi cáp quang Fitel-S326

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bút soi quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bút soi sợi quang VFL-250

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy đo công suất tích hợp đèn soi quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Thiết bị test sợi quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Kìm tuốt sợi quang Pro's Kit 8PK-326

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy hàn cáp quang Inno View 3

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Khay nối quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Lưỡi dao cắt cáp quang Inno CI-03

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bút soi quang VFL -650-12kn

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Kìm tuốt sợi quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao cắt cáp quang FC

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Lưỡi dao cắt sợi quang Swift CI-01

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Cáp quang 2FO ống lỏng

Giá: 1,100 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1,100 VNĐ

Đèn soi lỗi sợi quang VLS - 8 - 10

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Converter quang 2 sợi

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao cắt sợi quang CT-30

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy hàn cáp quang Fujikura FSM-70S

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Đầu nối quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao cắt cáp quang FC-0716

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Lưỡi dao cắt sợi quang INNO VF-15H

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bút soi sợi quang BML- 205 -1

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Converter quang 1 sợi

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Kìm tuốt sợi quang CFS-2

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy đo công suất quang mạng PON RY-3201

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Măng xông quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao cắt sợi quang CT-06

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao cắt sợi cáp quang FC-0711

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Lưỡi dao cắt sợi quang sumitomo FC-6S

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Đèn soi sợi quang Pin Xạc USB - 10Mw

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao xẻ dọc khoảng giữa ống lỏng cáp quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bộ thu phát 16 kênh Video sang quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy đo OTDR Cáp quang AQ7280

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bộ chia quang 1x8 SC/APC

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy đo công suất quang PON-FHP3P01

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao cắt sợi cáp quang A-01

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Lưỡi dao cắt sợi quang Fujikura CT-06

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Đèn soi xác định điểm đứt cáp quang VLS-8-1

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Điện cực thay thế máy hàn cáp quang INNO - IFS-10

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Adapter máy hàn quang Fujikura ADC-11

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao xẻ khoảng giữa ống lỏng cáp quang Slitter

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dây sạc pin DCC-10 cho máy hàn quang fujikura 50S

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bộ chuyển đổi video sang quang 8 kênh

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy đo chiều dài cáp quang SmartOTDR

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bộ chia quang Splitter 1×16

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy đo Thu công suất quang TL-560

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy hàn cáp quang Fujikura FSM-62s

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao cắt sợi quang Fujikura CT-05

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao cắt sợi cáp quang Fc-6s

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Lưỡi dao cắt sợi quang FC-6S

Giá: 350,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 220,000 VNĐ

Bút soi sợi quang BML-205-10

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao cắt cáp quang Sumitomo SFC-S

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bộ chuyển đổi quang điện 10/100Mbps-Wintop

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Điện cực máy hàn cáp quang Fitel S153

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao rọc vỏ cáp điện viễn thông PG-5

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

kìm tuốt sợi cáp quang Sumitomo

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao cắt vòng tròn ống đệm lỏng Fujikura

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao dọc vỏ cáp quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bộ chuyển đổi 4 kênh video sang quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Hộp phối quang ODF thuê bao 8FO

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bộ chuyển đổi quang điện 1 sợi 10/100/1000Mbps

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy đo OTDR Cáp quang AQ1200

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Đầu nối quang LC-LC

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bộ chia quang PLC 1x8

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy đo công suất quang TL-510

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy hàn cáp quang Fujikura FSM-60S

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao cắt cáp quang fc-6s Sumitomo

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Điện cực máy hàn cáp quang Fujikura

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao cắt cáp quang AUA-30S

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Măng xông quang AJW-ZOFC-24 sợi

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dây nhảy quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Lưỡi dao cắt cáp quang Fitel S326

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bút soi sợi quang VFL-650-5S- 5KM

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Cáp quang treo 2 sợi

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bộ sạc pin Fujikura Adapter ADC-13 AC

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Pin máy hàn cáp quang Fujikura FSM-60S

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao rạch vỏ cáp điện lực

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Kìm tuốt sợi quang Miller CFS-2

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao xẻ ống lỏng cáp quang Slitter

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dây sạc pin DCC-14 cho máy hàn quang fujikura 60S

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao rọc vỏ cáp quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

thang nhôm rút NIKITA đai nhôm

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bộ thu phát 2 kênh Video sang quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Hộp phối quang ODF thuê bao 4FO

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Hộp phối quang ODF 24 FO khay trượt gắn rack

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Hộp phối quang ODF treo tường 24FO

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bộ chuyển đổi quang điện 1 sợi 10/100Mbps

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy đo OTDR cáp quang MTS 2000

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Adapter quang SC/UPC

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Sửa chữa,thay thế Cell PIN máy hàn cáp quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy đo công suất quang kiêm phát VFL

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy hàn cáp quang ilsintech Swift S3

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy đo công suất quang JW-3208

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao cắt sợi quang FC-0708

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy hàn cáp quang Inno IFS-10

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy hàn cáp quang Sumitomo Type-81C

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao cắt sợi cáp quang Sumitomo FC-6S

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Lưỡi dao cắt thay thế CT-30 Fujikura

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dây nhảy quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy hàn cáp quang Sumitomo Type-39

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Ống co nhiệt cáp quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bút soi sợi quang AUA 1mW

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bút test sợi quang VFL-250

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Cáp quang treo 1 sợi

Giá: 600 VNĐ

Giá khuyến mãi: 600 VNĐ

Điện cực máy hàn cáp quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Điện cực máy hàn cáp quang Fujikura FSM 70S

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Adapter máy hàn quang Fujikura ADC-18

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bộ chuyển đổi quang điện 2 sợi 10/100Mbps

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao rạch vỏ cáp điện lực AJS

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Kìm tuốt sợi cáp quang Miller CFS - 2 - 900

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao mổ lấy khoảng giữa ống lỏng Slitter

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dao rọc vỏ cáp quang Densan ND-800

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

DCC 18 dây sạc pin cho máy hàn cáp quang Fujikura 70S

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy đo xác định lỗi sợi cáp quang JW 3304N

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Rệp nối quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Pin máy hàn cáp quang Fujikura FSM-70S

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

thang nhôm rút chữ A nikita

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bộ chuyển đổi video sang quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Hộp phối quang thuê bao 2FO

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Hộp phối quang ODF gắn rack trượt 12 FO

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Hộp phối quang ODF 12FO treo tường

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Sửa chữa dao cắt sợi cáp quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Adapter quang SC/APC

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bộ chia quang 1x8

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-32

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy đo công suất quang SGM305

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệGiải pháp mạng viễn thông

→ Xem tất cả
Nguyên lý hoạt động bộ chuyển đổi quang sang video,Bộ chuyển đổi quang là gì?

Nguyên lý hoạt động bộ chuyển đổi quang sang video,Bộ chuyển đổi quang là gì?

Nắm bắt được nguyên lí hoạt động Convertor quang điện, người thi công cáp quang lành nghề biết cách xem đèn trên Convertor quang điện, khi xử lí sự cố hay bảo trì hệ thông cáp quang họ không mất thời gian vào những sự cố đơn giản. Và có thể nắm bắt ...
Cáp quang cho hệ thống camera và một số lưu ý

Cáp quang cho hệ thống camera và một số lưu ý

Camera giám sát an ninh ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống. Với sự ra đời của camera IP, việc thiết kế và triển khai các hệ thống cáp dành cho camera cần được chú trọng hơn. Tại các doanh nghiệp lớn, việc triển khai hệ thống cáp dành cho...
Kinh niệm sử dụng máy hàn cáp quang Fujikura 70s và một số lưu ý

Kinh niệm sử dụng máy hàn cáp quang Fujikura 70s và một số lưu ý

Máy hàn cáp quang Fujikura FSM-70S là model mới của hãng Fujikura (Nhật Bản) sản xuất, bạn có kinh niệm sử dụng máy hàn cáp quang Fujikura 70s và một số chú ý quan trọng khi sử dụng máy hàn cáp quang,bạn không phải lo lắng đến việc máy hàn báo lỗi,...
HDSD bằng tiếng Việt máy đo chiều dài Cáp quang OTDR AQ7275 hãng Yokogawa Nhật

HDSD bằng tiếng Việt máy đo chiều dài Cáp quang OTDR AQ7275 hãng Yokogawa Nhật

Máy đo cáp quang OTDA AQ7275 dùng để xác định chiều dài sợi cáp quang này và suy hao trên toàn bộ chiều dài sợi cáp quang như phân tích suy hao toàn tuyến, suy hao điểm nối, đầu nối, adaptor quang suy hao uống cong. Nó cũng được sủ dụng để để tìm ra điểm gãy...

Công trình tiêu biểu

img-banner

img-banner

google

google

slider

slider

banner

banner

img-banner

img-banner

icon01

Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi và báo giá từ chúng tôi

Chỉ cần nhập email và nhấn đăng ký

Chúng tôi sẽ gởi cập nhật tin mới nhất và báo giá đến bạn !

icon02
028 38103133 0902929327 0902929527

Đối tác

máy hàn cáp quang sumitomo
may-han-cap-quang-70s
bo-chuyen-doi-quang-dien-converter-quang
bo-chuyen-doi-video-sang-quang
may-do-soi-cap-quang-yokogawa-7275
cap-quang-sacom
lap-dat-internet-cap-quang
day-nhay-quang
thiet-bi-may-tinh
cap-quang-focal
han-noi-cap-quang
camera-dahua
camera-vantech
do-kiem-cap-quang

Tin tức

  • Cách nhận biết báo đèn converter quang bị lỗi khi nào và cách khắc phục
    Nắm bắt được nguyên lý hoạt động converter quang điện có 6 đèn LED thông báo trạng thái,Những người thi công cáp quang lành nghề...

Fanpage Facebook

Bản đồ