Danh Mục Sản Phẩm

Thiết bị đo kiểm quang

Máy đo công suất quang SGM305

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy đo công suất quang kiêm phát VFL

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bút soi sợi quang AUA 1mW

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy đo xác định lỗi sợi cáp quang JW 3304N

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bút test sợi quang VFL-250

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy đo công suất quang JW-3208

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy đo OTDR cáp quang MTS 2000

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bút soi sợi quang VFL-650-5S- 5KM

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy đo công suất quang TL-510

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy đo OTDR Cáp quang AQ1200

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bút soi sợi quang BML-205-10

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Máy đo Thu công suất quang TL-560

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ