_tintuc

Cách nhận biết báo đèn converter quang bị lỗi khi nào và cách khắc phục

Cách nhận biết báo đèn converter quang bị lỗi khi nào và cách khắc phục

Nắm bắt được nguyên lý hoạt động converter quang điện có 6 đèn LED thông báo trạng thái,Những người thi công cáp quang lành nghề biết cách xem đèn trên Converter quang điện,khi xử lý sự cố hay bảo trì hệ thống cáp quang họ không phải mất thời gian vào những sự cố đơn giản.Và...
Xem thêm