Danh Mục Sản Phẩm

Phụ kiện quang

Dây hàn quang SC/APC

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dây hàn quang SC/APC

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dây hàn quang SC/UPC

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Bộ chia quang 1x8

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Rệp nối quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Adapter quang SC/APC

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Khay nối quang 12 FO

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Măng xông thuê bao quang 4FO

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Cáp quang treo 1 sợi

Giá: 600 VNĐ

Giá khuyến mãi: 600 VNĐ

Ống co nhiệt cáp quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dây nhảy quang

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dây hàn quang SC/UPC

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ