Danh Mục Sản Phẩm

Lưỡi dao cắt sợi quang

Lưỡi dao cắt thay thế CT-30 Fujikura

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Lưỡi dao cắt cáp quang Fitel S326

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Lưỡi dao cắt sợi quang FC-6S

Giá: 350,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 220,000 VNĐ

Lưỡi dao cắt sợi quang Fujikura CT-06

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Lưỡi dao cắt sợi quang sumitomo FC-6S

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Lưỡi dao cắt sợi quang INNO VF-15H

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Lưỡi dao cắt sợi quang Swift CI-01

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Lưỡi dao cắt cáp quang Inno CI-03

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ